เมนูหลัก

Q&A การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

Facebook CDW ART Coffee INN

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วิชา วิทยาการคำนวณ ม.1

รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.1 รหัสวิชา ว21104

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสุรีย์พร  ดวงชัยยา


บงานที่ 1 

     คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนศึกษาหนังสือ วิทยาการคำนวณ บทที่ 6 หน้า164 -174

2. ตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุด (ใช้สมุดเล่มเก่า วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1) หรือใช้สมุดเล่มใหม่ (เล่มบาง) 

 

คำถาม

1. ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอะไรบ้าง จงอธิบายเป็นข้อๆ

2. ให้นักเรียนบอกวิธีป้องกันภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 5 ข้อ

 

หมายเหตุ

เขียนคำถามและคำตอบลงในสมุด และส่งครูเมื่อเวลาคาบเรียน

 


แหล่งเรียนรู้

เกมฝึกการวางแผน https://santatracker.google.com/

เว็บไซต์สำหรับเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนแบบออนไลน์ https://repl.it/languages/python3 

โปรแกรม Scratch https://scratch.mit.edu/download

ดาวน์โหลดคู่มือ Scratch

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

งานแนะแนว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้225
เมื่อวาน171
สัปดาห์นี้658
เดือนนี้6449
ทั้งหมด37007
Visitor IP : 3.227.235.216
Powered by CoalaWeb