เมนูหลัก

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

Facebook CDW ART Coffee INN

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

งานแนะแนว

จดหมายข่าวโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0101: 11 ก.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0100: 10 ก.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0099: 2 ก.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0098: 5 ก.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0097: 3 ก.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0096: 30 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0095: 30 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0094: 29 ส.ค.2562 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0093: 27 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0092: 26 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0091: 26 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0090: 23 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0089: 23 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0088: 23 ส.ค.2562

 

 

 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0087: 22 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0086: 22 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0085: 21 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0084: 20 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0083: 18 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0082: 16 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0081: 15 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0080: 16 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0079: 16 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0078: 14 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0077: 14 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0076: 14 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0075: 13 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0074: 12 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0073: 12 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0072: 12 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0071: 9 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0070: 8 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0069 : 7 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0068 : 7 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0067 : 6 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0066 : 2 ส.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0065 : 30 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0064 : 30 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0063 : 30 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0062 : 30 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0061 : 30 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0060 : 28 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0059 : 26 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0058 : 26 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0057 : 26 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0056 : 25 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0055 : 25 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0054 : 23 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0053 : 22 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0052 : 19 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0051 : 18 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0050 : 12 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0049 : 12 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0048 : 12 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0047 : 8 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0046 : 8 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0045 : 8 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0044 : 7 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0043 : 5 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0042 : 4 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0041 : 2 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0040 : 2 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0039 : 2 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0038 : 1 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0037 : 1 ก.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0036 : 29 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0035 : 28 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0034 : 28 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0033 : 26 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0032 : 26 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0031 : 25 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0030 : 25 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0029 : 25 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0028 : 24 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0027 : 22 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0026 : 21 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0025 : 21 มิ.ย.2562

จดหมายข่่าว ฉบับที่ 0024 : 20 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0023 : 20 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0022 : 17 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0021 : 15 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0020 : 13 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0019 : 13 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0018 : 12 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0017 : 12 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0016 : 12 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0015 : 11 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0014 : 8 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0013 : 8 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0012 : 6 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0011 : 5 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0010 : 4 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0009 : 4 มิ.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0008 : 3 ม.ย.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0007 : 31 พ.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0006 : 17 พ.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0005 : 16 พ.ค.2562 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0004 : 14 พ.ค.2562 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0003 : 13 พ.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0002 : 13 พ.ค.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 0001 : 10 พ.ค.2562

 


 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้306
เมื่อวาน329
สัปดาห์นี้635
เดือนนี้1248
ทั้งหมด1876563
Visitor IP : 3.226.245.48
Powered by CoalaWeb