ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Green Tree นะครับ โดยทางเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์ไม้ ในโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยความรู้ที่ทางเว็บไซต์ได้จัดสรรให้นี้ ท่านจะได้รู้จักถึงลักษณะ สรรพคุณรวมถึงคุณประโยชน์ ของต้นไม้ต่างๆที่ทางเว็บไซต์ได้จัดทำขึ้น โดยทางผู้จัดทำหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้สนใจ