เมนูหลัก

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

Facebook CDW ART Coffee INN

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

งานแนะแนว

สภานักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558

สภานักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 21–23 มกราคม 2558  จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลเชียงดาว  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดอบรมครั้งนี้มีเยาวชนเข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6  จาก 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม โรงเรียนบ้านเชียงดาว และโรงเรียนบ้านแม่นะ รวม 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดจิตสำนึกในจิตใจ ของตนเองที่จะปกป้อง และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ เห็นคุณค่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการที่พึงประสงค์ การไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้219
เมื่อวาน398
สัปดาห์นี้1495
เดือนนี้2700
ทั้งหมด1869079
Visitor IP : 18.206.194.134
Powered by CoalaWeb