เมนูหลัก

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

Facebook CDW ART Coffee INN

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

งานแนะแนว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Coaching and Mentoring"

วันที่ 30 กันยายน 2557 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Coaching  and Mentoring" โรงเรียน เชียงดาววิทยาคม โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จำนวน 67 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งม่งเน้นการสอนให้เกิดทักษะแก่นักเรียน ทั้งทักษะภาษาในการสื่อสาร ทักษะชีวิต ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการใช้เทคโนโลยีการแสวงหาความรู้ และที่สำคัญการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อให้เป็นคนดีในสังคมต่อไป 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้2345
เมื่อวาน1938
สัปดาห์นี้6213
เดือนนี้37321
ทั้งหมด1790907
Visitor IP : 3.234.245.121
Powered by CoalaWeb